PHỤ KIỆN MÁY PHUN NƯỚC ÁP LỰC

Báng súng, Đầu nối phụ kiện máy phun rửa áp lực, Đầu béc phun nước áp lực, Phụ kiện bắn cát ướt, Dây phun cát ướt,Thùng chứa cát, Đầu phun cát ướt, Bộ súng bắn nước áp lực (Kit), Dây phun nước áp lực cao, Nòng súng bắn nước áp lực cao

Đầu béc phun tạo xoáy 600bar
Đầu béc phun tạo xoáy 600bar
18.000.000 ₫
Đầu béc phun tạo xoáy 600bar
18.000.000 ₫
18.500.000 ₫
Giảm giá: 500.000 ₫
Đầu béc phun tạo xoáy 500bar
18.000.000 ₫
18.500.000 ₫
Giảm giá: 500.000 ₫
Van điều chỉnh áp 500bar, lưu lượng 80L/phút VBR 500
Van điều chỉnh áp 500bar, lưu lượng 80L/phút VBR 500
12.500.000 ₫
14.000.000 ₫
Giảm giá: 1.500.000 ₫
Báng Súng áp lực cao 500Bar RL 84
Báng Súng áp lực cao 500Bar RL 84
9.900.000 ₫
11.500.000 ₫
Giảm giá: 1.600.000 ₫
Van an toàn VS 500 Áp lực 500bar, lưu lượng 80L/phút
Van an toàn VS 500 Áp lực 500bar, lưu lượng 80L/phút
9.700.000 ₫
9.900.000 ₫
Giảm giá: 200.000 ₫
Đầu béc phun xoay 410bar (6000PSI)
4.200.000 ₫
4.500.000 ₫
Giảm giá: 300.000 ₫
Đầu béc phun xoay 410bar (6000PSI)
Đầu béc phun xoay 410bar (6000PSI)
4.200.000 ₫
4.500.000 ₫
Giảm giá: 300.000 ₫
Đầu béc phun xoay 400bar
Đầu béc phun xoay 400bar
3.800.000 ₫
4.000.000 ₫
Giảm giá: 200.000 ₫
Trang 1 / 5