Phun nước áp lực - Thông ống

800,000 ₫
900,000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)