Bình phun, đầu nối

Đầu Nối Nhanh, đầu đực
30.000 ₫
35.000 ₫
Giảm giá: 5.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Đầu nối nhanh 1/4
60.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Đầu nối nhanh 3/8
Đầu nối nhanh 3/8, nối dây áp lực
90.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Bình phun bọt tuyết máy phun rửa áp lực
Bình phun bọt tuyết máy phun rửa áp lực
245.000 ₫
295.000 ₫
Giảm giá: 50.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)