Béc phun áp lực

bec-phun-40-2_100x100
bec-phun-40
80.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
bec-phun-25
bec-phun-25-1
80.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
bec-phun-15-1
bec-phun-15
80.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Đầu béc phun nước áp lực, máy vệ sinh máy lạnh
90.000 ₫
100.000 ₫
Giảm giá: 10.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Đầu béc phun nước áp lực 0 độ
70.000 ₫
120.000 ₫
Giảm giá: 50.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Béc phun nước áp lực cao -  Nối ren 0004
Béc phun nước áp lực cao -  Nối ren 1504
350.000 ₫
400.000 ₫
Giảm giá: 50.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Bec phun xoay 207bar 4
Bec phun xoay 207bar 4
500.000 ₫
600.000 ₫
Giảm giá: 100.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Bec phun xoay 250bar
Bec phun xoay 250bar 1
750.000 ₫
800.000 ₫
Giảm giá: 50.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Bec phun xoay 275bar 1
Bec phun xoay 275bar 2
780.000 ₫
850.000 ₫
Giảm giá: 70.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Trang 1 / 3