Béc phun áp lực

Bec phun xoay 207bar 4
Bec phun xoay 207bar 4
500.000 ₫
600.000 ₫
Giảm giá: 100.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Bec phun xoay 250bar
Bec phun xoay 250bar 1
750.000 ₫
800.000 ₫
Giảm giá: 50.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Bec phun xoay 275bar 1
Bec phun xoay 275bar 2
780.000 ₫
850.000 ₫
Giảm giá: 70.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Đầu béc phun tạo xoáy 248bar
Đầu béc phun tạo xoáy 248bar
800.000 ₫
900.000 ₫
Giảm giá: 100.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
bec phun tao xoay 255bar
Bec phun tao xoay _1
2.000.000 ₫
2.100.000 ₫
Giảm giá: 100.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Béc phun tạo xoáy 310 bar
Béc phun tạo xoáy 310 bar
2.200.000 ₫
2.300.000 ₫
Giảm giá: 100.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Đầu béc phun tạo xoáy 350bar
2.300.000 ₫
2.400.000 ₫
Giảm giá: 100.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
phun-xoay-300bar
2.900.000 ₫
3.200.000 ₫
Giảm giá: 300.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Béc phun tạo xoáy áp lực cao 350bar
Béc phun tạo xoáy áp lực cao 350bar
3.200.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Trang 1 / 2