Máy phun nước áp lực động cơ điện

Máy phun áp lực Promac M26
9.900.000 ₫
12.500.000 ₫
Giảm giá: 2.600.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Máy phun nước áp lực cao C200/15E, Motor WEG
22.000.000 ₫
23.000.000 ₫
Giảm giá: 1.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Máy phun nước áp lực cao C200/15E, Motor Nicolini(Ý)
Máy phun nước áp lực cao C200/15E, Motor Nicolini(Ý)_2
31.200.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Máy phun rửa áp lực lutian 400bar
58.000.000 ₫
62.000.000 ₫
Giảm giá: 4.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Máy phun rửa áp lực cao
74.000.000 ₫
75.000.000 ₫
Giảm giá: 1.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
May phun nuoc ap luc Tooman C300-21E
75.000.000 ₫
76.000.000 ₫
Giảm giá: 1.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Máy phun nước áp lực cao C500/21E, Motor Nicolini(Ý)
131.000.000 ₫
132.000.000 ₫
Giảm giá: 1.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Máy phun nước áp lực cao C500/21E, Motor WEG(Brazin)
Máy phun nước áp lực cao C500/21E, Motor WEG(Brazin)
145.000.000 ₫
147.000.000 ₫
Giảm giá: 2.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Máy phun nước áp lực cao C500/21E, Motor Nicolini(Ý)
176.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Trang 1 / 2