1.600.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
3.500.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
8.500.000 ₫
9.900.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)