May phun nuoc ap luc Tooman C300-21E
75.000.000 ₫
76.000.000 ₫
Giảm giá: 1.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Máy phun nước áp lực cao C500/21E, Motor Nicolini(Ý)
131.000.000 ₫
132.000.000 ₫
Giảm giá: 1.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Máy phun nước áp lực cao C500/21E, Motor WEG(Brazin)
Máy phun nước áp lực cao C500/21E, Motor WEG(Brazin)
145.000.000 ₫
147.000.000 ₫
Giảm giá: 2.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Máy phun nước áp lực cao C500/21E, Motor Nicolini(Ý)
176.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)