PA

Báng Súng áp lực cao 350Bar RL 30
Báng Súng áp lực cao 350Bar RL 30_1
1.600.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Đầu béc phun tạo xoáy 350bar
2.300.000 ₫
2.400.000 ₫
Giảm giá: 100.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Van điều chỉnh áp 350bar VB 350, Xuất xứ Ý
Van điều chỉnh áp 350bar VB 350, Xuất xứ Ý_1
3.500.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Báng súng áp lực cao 500bar rl 84
Báng Súng áp lực cao 500Bar RL 84
9.900.000 ₫
11.500.000 ₫
Giảm giá: 1.600.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Đầu béc phun tạo xoáy 600bar
18.000.000 ₫
18.500.000 ₫
Giảm giá: 500.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)